Condicions d’ús

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), FOREST MARANAI SLU informa que és titular del lloc web www.maranai.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, FOREST MARANAI SLU informa de les següents dades:
El titular d’aquest lloc web és FOREST MARANAI SLU, amb CIF B43853126 i domicili social al C / RIBERA 13-14, BJ 14, 43880 COMA – RUGA, TARRAGONA, inscrita al Registre Mercantil, en el tom 2195, foli 46, full T-33738 i inscripció, 1a l’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: administracio@maranai.com.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de FOREST MARANAI SLU confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de FOREST MARANAI SLU, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.
El lloc web de FOREST MARANAI SLU proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per FOREST MARANAI SLU per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.
L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per FOREST MARANAI SLU contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

FOREST MARANAI SLU no es fa responsable del contingut dels llocs web als que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
FOREST MARANAI SLU declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, FOREST MARANAI SLU no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

FOREST MARANAI SLU es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

Una Cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que contingui i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer l’usuari.
Segons el que disposa l’article 22.2 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), pel qual s’ha d’informar als usuaris sobre la utilització de dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals, FOREST MARANAI SLU informa que en accedir a aquest domini web www.maranai.com, no s’instal·laran cookies en els seus equips. En el cas que FOREST MARANAI SLU decideixi utilitzar aquests dispositius, procedirà a informar els seus usuaris.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

FOREST MARANAI SLU s’acull als drets de Creative Comomns.

Ets lliure de:

  • Compartir – copiar i redistribuir el material en qualsevol mitjà o format
  • Adaptar – remescla, transformar i construir sobre el material per a qualsevol propòsit, fins i tot comercialment.
  • El llicenciador no pot revocar aquestes llibertats, sempre que segueixis els termes de llicència.

Amb les condicions següents:

  • Reconeixement – Has de donar el crèdit apropiat, proporcionar un enllaç a la llicència, i indicar si s’han realitzat canvis. Pots fer-ho de qualsevol manera raonable, però no de qualsevol manera que suggereix el llicenciador com a tu, o el seu ús te la fa teva.
  • No hi ha restriccions addicionals – Pots no aplicar els termes legals o mesures tecnològiques que restringeixen legalment altres de fer qualsevol cosa que els permisos de llicència.

Avisos:

  • No has de complir amb la llicència per a elements del material en el domini públic o quan el seu ús està permès per una excepció o limitació aplicable.
  • No es donen garanties. La llicència no pot donar-te tots els permisos necessaris per al seu ús previst. Per exemple, altres drets com la publicitat, privacitat, o drets morals poden limitar com s’utilitza el material.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

FOREST MARANAI SLU es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. FOREST MARANAI SLU té el seu domicili a TARRAGONA.